• Hem
  • Äldreomsorg
sida

Äldreomsorg

Det är nog med privatiseringar och nedskärningar i äldreomsorgen. Pandemin har gjort bristerna i äldreomsorgen tydliga. Konsekvenserna av de senaste åren av nedskärningar och privatiseringar syntes i att äldre inte skyddades från smittan trots att personalen gjorde sitt bästa med knappa resurser. Staden måste ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen.

Det är inte acceptabelt att stora resurser som behövs till människor med behov av vård eller omsorg istället går till privata vinster till vårdföretagen. Det ska inte gå att bedriva undermålig äldreomsorg på våra skattepengar.

Det är dags för förändring. Med fler anställda och fler fasta anställningar ger vi grundförutsättningarna för en värdig och trygg äldreomsorg.

Du som arbetar inom äldreomsorgen ska få en bättre arbetsmiljö. Och du som har hemtjänst ska inte behöva träffa stressad personal som måste springa mellan äldre för att leva upp till kraven om mer effektivitet för mindre pengar.

Stockholms välfärd ska kunna ge de som behöver en omsorg av god kvalitet där man har större inflytande över sin egen vardag. Det är personalen som skapar kvalitet och de måste få bättre möjligheter att utveckla sitt arbete, inte kämpa mot nedskärningar.

Kopiera länk