• Hem
  • Alexandra Matts...
sida
Allvarligt porträtt av Alexandra i ljus tröja och mörk kofta.

Alexandra Mattsson Åkerström

Ålder: 36
Bostadsort: Enskede/Stureby

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
För att jag vill ha ett samhälle som bygger på gemenskap där alla kan skapa sig en bra framtid oberoende av var du kommer ifrån. Idag är det tyvärr inte så. Jag vill vara med och arbeta för ett Stockholm där alla barn som växer upp har samma förutsättningar för att skapa sig en bra framtid.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
Vi behöver växla upp arbetet med att skapa ett jämlikt Stockholm där bostadsorten inte ska avgöra din framtid. Alla ska ha samma rätt till en bra skola, meningsfull fritid och en bra bostad. För mig är det också viktigt att värna välfärden från privata vinstintressen. Resurserna ska gå till personalen och till patienterna, eleverna, äldre som behöver omsorg, förskolebarnen osv, inte till riskkapitalister.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
Du ska rösta på Vänsterpartiet om du vill ha en bättre välfärd än den vi har idag med fler anställda och bättre kvalité i förskolan, äldreomsorgen och skolan. Om du anser att alla ska kunna bo i Stockholm och att klimatomställningen måste prioriteras. Om du vill ha ett Stockholm där alla får plats så rösta på de som vill göra det möjligt.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Arbetar som kurator inom psykiatrin, tränar barn i gymnastik eller hänger på fotbollsplanen hejandes på barnen. Hänger också en hel del i stadens lekparker, parklekar och naturområden eller odlar hemma i trädgården. Jag är också ordförande i styrelsen för Fountain House Stockholm som är en verksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Kopiera länk