sida

Intervju med Cicci från Rågsved mot ombildning

Hej Rågsved!


Vi har pratat med Cicci Herrström från
 gruppen Rågsved mot ombildning. Cicci är även ledamot i Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Foto taget bakifrån på en person i vit löpartröja med en lapp på ryggen där det står Rågsved mot ombildning

1. Hur har ni arbetat mot ombildningar i ert område?

Vi startade tidigt Facebookgruppen Rågsved mot ombildning för att organisera motståndet mot ombildningar. Vi har haft möten där vi planerat aktiviteter, vi har tillverkat material i flera omgångar samt även sett till att översätta informationen till olika språk, vi har varit ute och affischerat/ delat ut material vid T-banan och i centrum. Vi har sett till att de som vill ha material har fått detta. Det här använde vi stora delar av våren till. Sedan började vi ha ”Fika mot ombildningar” på olika gårdar och runt omkring i Rågsved. Vi har också spridit information direkt i fastigheter där vi kommit in. Utöver det så har vi deltagit på möten som Hyresgästföreningen har haft.

Vi har hela tiden uppmanat gruppmedlemmarna att prata med grannarna sina i porten, tvättstugan, på gården eller varhelst de träffat på dem. När information från de som vill ombilda började spridas, ofta med en hel del felaktigheter, så har vi fixat brev som bemöter detta.

2. Nu riskerar drygt 450 lägenheter att ombildas i Rågsved, men det kan ta upp till ett år innan en försäljning är genomförd. Hur fortsätter ni att jobba nu? Går det fortfarande att påverka?

Klart det går att påverka! Vi har haft ett möte strax efter jul där vi pratade igenom allt (bl.a. gick vi igenom gången av vad som nu kommer att ske) och så fick de som berörs mest komma till tals med frågor, funderingar och önskemål. Det är ju de som bor i de aktuella fastigheterna som, efter att de fått ny information, måste bestämma nästa steg, men vi alla andra finns där för att stötta. När bostadsbolagen har haft möte och kommit med ett erbjudande så är det dags för nytt möte för oss där vi lägger upp nya planer framåt. Det är två bolag som är aktuella här i Rågsved, Stockholmshem och Svenska Bostäder och mötena kommer att ske bolagsvis. När sedan bostadsrättsföreningarnas kalkyler kommer så skall dessa noga gås igenom samt skickas till hyresgästföreningen som med sin expertis hjälper till att gå igenom dem.

3. Varför tycker ni att det är viktigt att lägenheterna behålls inom allmännyttan?

Oh stor fråga! Alla kan eller vill inte äga sin lägenhet därför behövs det hyresrätter. Och allmännyttan behövs eftersom man inte kan lita på att privata bolag kan se förbi sitt vinstintresse. Att ha en bostad ska vara en mänsklig rättighet men det funkar inte så i praktiken idag. Men de som i alla fall drar åt rätt håll är allmännyttan som bl.a. också hjälper socialtjänsten med lägenheter för en del av de personer som har svårast att själva få en lägenhet. Och var skall våra barn bo när de skall flytta hemifrån om det inte finns bostäder till överkomliga hyror? Ett starkt argumenten mot ombildningar att det är just de billigare hyresrätterna som försvinner. Då återstår dyrare, nybyggda lägenheter samt bostadsrätter, vilka redan står tomma här i Rågsved för att folk inte har råd med dem.

4. Är det något annat du vill lyfta?

Det som varit ett stort arbete hitintills har varit att bemöta alla osanningar/ lögner som florerat, bl.a. om priser på lägenheterna, vad det innebär att ombilda osv. Där har vi flera gånger fått gå in och ta fram och dela korrekt information till folk som hört felaktigheter, både från de som vill ombilda samt från ombildningskonsulter.

Något som vi också retat oss på är att Dennis Wedin redan från start rättfärdigat ombildningar med att det skulle motverka segregation, få fram blandade boendeformer samt att öka tryggheten. Så om jag köper min lägenhet så blir jag tryggare för mina grannar? Och vad vill Moderaterna göra i de områden där det finns mest bostadsrätter och småhus, hur ska segregationen minskas där? Det är frågor vi aldrig fått svar på.

Foto av en banderoll med texten Rågsved mot ombildning

Följ gärna Bostadsfighten på Instagram!

Kopiera länk