sida

Intervju med Rasmus från Hässelby/Grimsta mot ombildningar

Hej Hässelby/Grimsta!


Vi har pratat med
Rasmus Klockljung som är samordnare för gruppen Hässelby/Grimsta mot ombildningar. Rasmus är även aktiv i Feministiskt initiativ Stockholms bostadspolitiska grupp, i Nätverket rädda hyresrätterna, och i Hyresgästföreningen. 

Halvkroppsbild på Rasmus som står i en grön park och ser in i kameran
Foto: Siri Bergqvist

1. Hur har ni arbetat mot ombildningar i ert område?
Vi organiserar oss i Facebookgruppen Hässelby/Grimsta mot ombildningar, som startades i februari 2019. Där planerar vi vårt motstånd, delar information och kunskap och allt annat som har med kampen mot ombildningar att göra. Vi har tryckt flera lokala flygblad som vi satt upp på anslagstavlor och delat ut vid Hässelby gårds tunnelbana, men också gjort andra riktade flygblad specifikt för vissa fastigheter som vi delat ut i brevlådorna. Vi har dessutom knackat dörr och informerat i flera fastigheter.

I samarbete med Hyresgästföreningen har vi hållit ett antal infomöten för olika fastigheter samt ett stormöte i Grimstaskolan, och jag har organiserat ett månatligt gårdsfika för de boende i hela Grimsta, vilket varit ett utmärkt sätt att diskutera och informera under mer informella former. Dit bjöd jag in kommunpolitiker från S, Fi och V som berättade vad de gör bostadspolitiskt i kommunfullmäktige.

Jag är även aktiv i Nätverket Rädda Hyresrätterna, som samordnar medlemmar i de olika lokalgrupperna runtom i kommunen, där vi utbyter erfarenheter och tips.

Det är uppenbart att just detta att nå ut till hyresgästerna direkt genom brevlådeutdelningar och dörrknackning är effektivt, för i de fastigheter där vi kunnat göra detta har vi lyckats rädda dem från ombildning. I Grimsta finns två gigantiska fastigheter med ca 400 lägenheter vardera, där vi har kampanjat hårt under hela året, och bostadsbolaget underkände ombildningsförsöken där, så de kommer garanterat inte ombildas. Det visar att kamp lönar sig.

2. Nu riskerar över 700 lägenheter att ombildas i Hässelby/Grimsta, men det kan ta upp till ett år innan en försäljning är genomförd. Hur fortsätter ni att jobba nu? Går det fortfarande att påverka?
Det går absolut att fortsätta påverka, inte minst genom just dörrknackning, vilket vi redan genomfört i flera fastigheter under januari.

Bostadsrättsföreningarna och konsultbolagen har i sin propaganda ofta använt påståendet att man bör skriva under en intresseanmälan för att få veta vad ens lägenhet är värd, även om man inte vill köpa. Sannolikt har många gjort så, och nu försöker vi få dem att aktivt välja att inte vilja köpa.

Det krävs alltså att betydligt fler röstar ja på en köpstämma än vad som krävdes när det gäller intresseanmälan. Fyra av de sex fastigheter i Hässelby och Grimsta som fick sina intresseanmälningar godkända lämnade in dem först i december, så de hade svårt att ens nå upp till 50 %. Vi har alltså stort hopp om att kunna förhindra att de ombildas.

3. Varför tycker ni att det är viktigt att lägenheterna behålls inom allmännyttan?
Det finns många skäl. Det råder stor bostadsbrist och rekordmånga står i Stockholms bostadskö. Över 90 000 av dem är aktivt bostadssökande samtidigt som den genomsnittliga kötiden är över 10 år. I länet kan 70 000 unga inte flytta hemifrån eftersom de inte får tag på lägenheter de har råd med, och de tvingas därför bo kvar hemma hos sina familjer mot sin vilja. Det är i synnerhet brist på billiga hyresrätter, och det är just sådana som borgarna vill ombilda.

Tillgång till hyresrätter är även viktig för personer som separerar, och för personer som utsätts för våld i nära relationer och snabbt behöver få tag på en egen bostad.

För mig är det ett ideologiskt val att bo i en allmännyttig hyresrätt. Så mycket i samhället går ut på att gynna privat ägande och de som har gott om pengar, men jag ser ett gemensamt ägande, som ju kommunala hyresrätter är, som något mycket viktigt. Bostäder ska vara en mänsklig rättighet, inte en handelsvara.

4. Är det något annat du vill lyfta?
Det är viktigt att betona att ombildningarna i högsta grad är ett ideologiskt projekt från borgarnas sida. De vill som alltid gynna privat ägande samtidigt som de behöver finansiera sina likaledes ideologiskt motiverade skattesänkningar. Det blev ju oerhört tydligt när just ombildningar var ett av deras första beslut när de tog makten 2018. Det finns liknande skäl bakom deras beslut att sälja t ex Vällingby centrum, vilket jag också kämpar mot genom kampanjen @vartvallingby som jag är en av grundarna till.

Jag vill också uppmana alla att engagera sig i de här kamperna. Bostadsrättsföreningarna och konsultbolagen har gott om pengar, medan vi gör allting helt ideellt, för att helt enkelt rädda våra och andras hem. Det är oerhört slitsamt, och vi behöver fler aktiva. Bor du i en drabbad fastighet kan du engagera dig lokalt, men även de som bor på andra platser är förstås välkomna att hjälpa till med planering eller vid t.ex. dörrknackningar och andra aktioner. 

*För intresseanmälning krävs att 50 % är med men vid en köpstämma behöver 2/3 av hushållen de facto köpa sin lägenhet.

Följ gärna Bostadsfighten på Instagram!

Kopiera länk