• Hem
  • Cecilia Herrstr...
sida

Cecilia Herrström

Ålder: 58
Bostadsort: Bandhagen

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
För att jag tror på ett jämlikt samhälle, byggt på rättvisa, humanism och solidaritet mellan människor. Ett samhälle som tar klimatpolitiken på allvar, ett samhälle där inte pengar får styra allt.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
För mig är klimatet, bostäder och skolan viktiga frågor. Men också att vi på allvar måste arbeta mot dagens segregation.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
Man ska rösta på Vänsterpartiet om man anser att alla människor borde ha samma rättigheter och att alla ska behandlas med respekt oavsett klass, kön och etnicitet. Om man tror på jämlikhet och solidaritet. Om man inser vikten av en grön omläggning för att möta klimathotet.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Jag är förskollärare sedan 35 år och arbetar sedan drygt 20 år som mentor i förskoleklass. Fritiden delar jag med min 17-åriga dotter, vi uppskattar Stockholms stora utbud av kultur, men vi gillar också att laga mat tillsammans och spela sällskapsspel. Jag gillar att diskutera med människor i olika sammanhang men även på sociala medier, något jag tycker har betydelse för att kunna veta vad folk funderar på och vilka åsikter som florerar.

Kopiera länk