• Hem
  • Daniel Nilsson ...
sida

Daniel Nilsson Brodén

Ålder: 27 år
Bostadsort: Fruängen

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
Vänsterpartiet är det enda partiet som på riktigt vill göra något åt de stora samhällsproblemen. Jag är med i Vänsterpartiet för att jag vill bidra till att göra samhället mer jämlikt, rättvist och hållbart.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
Näst efter klimatfrågan, som är vår tids ödesfråga, är det utbildningspolitiken som är viktigast för mig. Vilken inkomst, utbildning och bakgrund du har får allt större betydelse för dina barns chanser att klara skolan. Så ska det inte vara. Vi behöver satsa mer på de tidiga skolåren, göra skolan till en bra arbetsplats för lärarna och avskaffa marknadsskolan. Fokus ska vara på att ge varje barn, oavsett bakgrund och familjesituation, en bra utbildning.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
Vi har under lång tid sett hur politiker har lämnat över samhällets ansvar till marknaden: skolan har sålts ut med ökade kunskapsklyftor som följd, bostadssituationen för vanliga löntagare är katastrofal och priserna i kollektivtrafiken tillåts öka trots att fler behöver resa hållbart. Marknaden har misslyckats. Det är dags att ta tillbaka det politiska ansvaret över Stockholm och se till att alla barn får den utbildning de har rätt till, att bostadssituationen förbättras och att det blir billigare att resa kollektivt. Vänsterpartiet kommer att ta det politiska ansvaret för samhällsproblemen och för Stockholmarnas trygghet.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
När jag inte sysslar med politik ägnar jag mig åt utbildningsfrågor på heltid. På min fritid hittar du mig i simhallen, på promenadstråket eller på något av stans veganska caféer och lunchställen. Hemma slår jag mig gärna ner framför en bra serie eller film, något kul spel eller ett kreativt projekt.

Kopiera länk