• Hem
  • Demokrati och j...
sida
Glada människor står tillsammans under ett stort paraply. Foto: Erik Nordblad

Demokrati och jämlikhet

Vänsterpartiet är feminister. Det betyder att vi vill att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet.

Vi är också antirasister. Rasism sorterar och underordnar människor, därför är rasism är ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Vi kämpar för att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

I Stockholm satsar vi nu på ett långsiktigt och uthålligt arbete för att stärka demokratin och öka jämlikheten. Att nå målet om ett demokratiskt Stockholm är avgörande för hur staden och regionen ska utvecklas. Vi vill lyssna på stockholmarna och vi tror att de vet hur deras stad bäst ska fungera.

En viktig framtidsfråga är att hela regionen ska vara tillgänglig. Vi ska ha ett jämlikt Stockholm där alla röster är lika mycket värda, oavsett var du kommer ifrån, var du bor eller vad du tjänar.

Kopiera länk