• Hem
  • Jens Holm
sida

Jens Holm

Ålder: 51
Bostadsort: Enskede

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
För att det är det parti som bäst verkar för rättvisa och grön omställning.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
Klimatomställningen, biologisk mångfald och djurrätt.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
Vill man bygga ett rättvist, jämställt och ekologiskt hållbart Stockholm är Vänsterpartiet det bästa valet.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Jag joggar, spelar badminton och odlar lite grann.

Kopiera länk