• Hem
  • Jobb och skola
sida
Tre glada unga killar på sommarjobb.

Jobb och skola

Vänsterpartiet vill att målet för den ekonomiska politiken är att fler ska få jobb med bra arbetsvillkor. Arbetslösheten är ett stort slöseri med mänskliga resurser.

Vi vill investera i riktiga jobb och utbildning. Kommunerna ska erbjuda sommarjobb till unga för att komma in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning och SFI-kurser i svenska är viktiga insatser. Vänsterpartiet tycker också att kommuner och landsting själva ska vara bra arbetsgivare med schyssta villkor.

Alla elever ska kunna lita på att deras skola är bra och att de får de kunskaper de har rätt till. Vänsterpartiet vill att de skolor och elever som har störst behov ska få mest pengar och vi tror att det bästa för eleverna är att ha skolor med elever med olika bakgrund.

Vänsterpartiet vill se till att inget i skolan ska kosta pengar för eleverna eller deras föräldrar och elevhälsoteam ska finnas på alla skolor. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras och det kan vi bland annat göra genom att anställa fler lärare och andra vuxna i skolan.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och ska vara en rättighet för alla barn. Även barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till mer tid i förskolan.

Vänsterpartiet vill också anställa mer personal i förskolan, framför allt fler förskollärare. Det ska finnas bra tillgång till barnomsorg, även på kvällar, nätter och helger för de barn som har föräldrar som jobbar på obekväma tider.

Kopiera länk