sida

Klimat

Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men också en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre samhälle, där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser. Nu behövs stora investeringar och nya, stärkta, klimatmål.

Stockholm ska vara världsledande i omställningsarbetet. Vi ska se till att ställa om till fossilfritt genom bland annat elektrifiering, investeringar i sol- och vindkraft och innovativa sätt att lagra koldioxid. Investeringar i att rusta upp och energieffektivisera bostäder, idrottshallar och andra kommunala fastigheter är nödvändiga. Byggandet ska vara klimatsmart.

Mer än hälften av Stockholms klimatutsläpp kommer idag ifrån trafiken och därför behövs stora satsningar på gång, cykel och på att göra kollektivtrafiken både bättre och billigare. Samtidigt måste även den som bor i lägenhet kunna ladda en elbil eller elcykel över natten. För att minska flygets klimatpåverkan måste vi också lägga ner Bromma flygplats och på flygplatsens mark ska en ny grön stadsdel byggas.

Kopiera länk