• Hem
  • Kollektivtrafik
sida
Tunnelbana på T-centralen.

Kollektivtrafik

Det är smart att resa kollektivt. I en storstadsregion som Stockholm där många måste förflytta sig samtidigt är tunnelbana och bussar bra sätt att resa.

Biltrafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. Att minska utsläppen från bilarna räcker inte utan fler måste också välja att resa kollektivt. Att prioritera om resurser från biltrafiken till kollektivtrafiken är också en fråga om rättvisa eftersom kvinnor och låginkomsttagare åker mer kollektivt än andra grupper. Kollektivtrafiken ska vara gratis.

Idag är det redan trångt på bussar och i tunnelbanan, därför vill vi i Vänsterpartiet ha mer kollektivtrafik både genom att bygga ut tunnelbanan och starta fler busslinjer. Vi vill att pengarna från trängselskatten ska gå till att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken, inte till nya motorvägar. Det ska finnas bra kollektivtrafik i hela länet.

Kopiera länk