sida
Kvinna målar graffiti. Foto: Erik Nordblad

Kultur

Kultur ska finnas i hela staden och regionen. Vänsterpartiet vill att mer pengar går till kultur i ytterstaden där det behövs fler kulturhus och lokaler där människor kan samlas och själva utöva kultur.

Möjligheten att både ta del av och själv utöva kultur ska inte vara beroende av hur mycket pengar du har. Till exempel ska alla barn kunna gå i kulturskolan och det ska vara gratis entré till museer.

Vi vill också se mer kultur i det offentliga rummet genom lagliga väggar för gatukonst och graffiti. Vänsterpartiet värnar konstnärlig frihet och mångfald i kulturlivet och vill förbättra villkoren för konstnärer och andra kulturutövare.

Kopiera länk