• Hem
  • Maria Mustonen
sida

Maria Mustonen

Ålder: 49
Bostadsort: Hammarbyhöjden

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
För att Vänsterpartiet kombinerar allt som är viktigt: social rättvisa, offensiv miljö- och klimatpolitik, jämställdhet och allas lika värde.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
En rättvis klimatomställning. Det innebär att hållbarhet inte ska vara bara för välbeställda.  Alla stockholmare ska kunna leva klimat- och miljövänligt oavsett plånbokens storlek.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
För att vi är garanten för att det blir en stark välfärd utan privatiseringar, en bra miljöpolitik och ett Stockholm för alla.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Jag jobbar med att göra transporter mer hållbara.

Kopiera länk