• Hem
  • Klimat och milj...
sida
Bild på vindkraftverk

Klimat och miljö

Utbyggd kollektivtrafik, fler cykelbanor, solceller på hustaken och en storsatsning på nya klimatsmarta hyresrätter och energibesparingar i gamla, ska göra Stockholm till ett klimatföredöme för världen.

Menar vi allvar med att bygga en hållbar stad måste vi prioritera cykel, gång- och kollektivtrafik framför bilen.. Vänsterpartiet arbetar för att kollektivtrafiken ska vara gratis.

Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig planerna för bygget av motorvägen Förbifart Stockholm och arbetar för att resurser ska styras om från bilism och skadliga motorvägsprojekt till mer klimatvänliga resesätt.

Vi vill också lägga ner Bromma flygplats. Flygets klimatpåverkan måste minska.

Vänsterpartiet arbetar också för att skapa nya gröna jobb i form av anläggning och drift av förnybar energi, klimatrenoveringar och ny kollektivtrafik. Vi vill se större investeringar i förnyelsebar energi.

Vi vill också att Stockholms stad utlyser klimatnödläge och att det inrättas en vetenskaplig klimatpanel så att alla beslut som tas i kommunen bidrar till målet om att minska de skadliga utsläppen.

 


 

Vill du också engagera dig för en mer rättvis klimatpolitik? Bli medlem i Vänsterpartiet idag! 

Kopiera länk