• Hem
  • Motioner inlämn...
sida

Motioner inlämnade under 2020

Motion om ökad klimatnytta genom en gemensam driftcentral för stadens fastigheter av Clara Lindblom, Cissi Herrström och Tina Kratz.

Motion om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar av Clara Lindblom, Rickard Warlenius, Torun Boucher, Alexandra Mattsson, Tina Kratz, Tobias Johansson, Robert Mjörnberg, Sara Stenudd, Rashid Mohammed, Maria Ljuslin. Arvand Mirsafian, Rose-Marie Rooth och Hassan Jama.

Motion om lokalvård i egen regi av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg.

Motion om att utreda i vilken utsträckning utrikesfödda kvinnor får ta del av stadens arbetsmarknadsinsatser av Rashid Mohammed.

Motion om hur staden kan förstärka arbetet mot det sexuella våldet av Alexandra Mattssom.

Motion om kommungemensamt idrottsfastighetsbolag av Clara Lindblom och Tobias Johansson,

Motion om yrkesstuderandes rätt att söka studentbostad av Clara Lindblom.

Motion om återbruksgallerior av Maria Mustonen och Sara Stenudd.

Motion om uttag av friskvårdstimme av Clara Lindblom.

Motion om en handlingsplan för att bekämpa trångboddheten av Clara Lindblom.

Motion om att tillgängligöra demokratin av Alexandra Mattsson och Robert Mjörnberg.

Motion om ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet av Clara Lindblom, Rikard Warlenius och Rashid Mohammed.

Motion om Stockholms förskolegårdar av Tina Kratz, Cecilia Herrström och Maria Ljuslin.

Motion om införandet av en procentregel för idrottsinvesteringar av Clara Lindblom, Hassan Jama och Tobias Johansson.

Motion om utbyggnaden av laddplatser av Maria Mustonen.

Motion om kulturskolans lokaler av Torun Boucher.

Motion om konstutställning på El-skåp av Torun Boucher.

Motion om Komtek av Torun Boucher och Tina Kratz. 

Motion om gratis simskola för stadens sexåringar av Alexandra Mattsson, Hassan Jama och Tobias Johansson.

Motion om översyn av rutiner för ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark av Clara Lindblom.

Motion om barngruppernas storlek av Tina Kratz.

Motion om arbetskläder inom äldreomsorgen av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg.

Motion om ansökningsförfarande till kulturskolan av Torun Boucher.

Motion om kolonilotter av Sara Stenudd.

Motion om förskolans barngrupper och arbetsvillkoren för barn och personal av Tina Kratz, Cicci Herrström och Maria Ljuslin,

Kopiera länk