• Hem
  • Motioner inlämn...
sida

Motioner inlämnade under 2021

Motion om elektrifiering av hemtjänsten av Clara Lindblom, Rikard Warlenius och Robert Mjörnberg.

Motion om nyckeltal för antal medarbetare per chef – med prioritet i äldreomsorgen – av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg.

Motion om att införa registerutdrag för ledare som har direktkontakt med barn i stadens lokaler av Hassan Jama.

Motion om att skapa ett kultur- och föreningscentrum i Tensta av Rashid Mohammed och Torun Boucher.

Motion om en stadsövergripande strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar av Clara Lindblom.

Kopiera länk