• Hem
  • Shamso Ali Hass...
sida

Shamso Ali Hassan

Ålder: 31
Bostadsort: Skärholmen

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
För att jag vill vara delaktig i att skapa ett bättre samhälle.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
Att minska klassklyftorna som vi ser överallt.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
För att få mer solidarisk och rättvis politik.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Då jobbar jag med evenemang och konserter. Kulturen är livsviktig för oss!

Kopiera länk