• Hem
  • Skola och försk...
sida

Skola och förskola

Vi vill stoppa marknadsskolan där privata bolag tillåts göra vinst på våra barn. Skolan ska vara jämlik och ha tillräckliga resurser för ge alla barn och unga i Stockholm samma rätt till en bra utbildning.

En skola som ger barn lika chanser är kompensatorisk och klarar av att ge mer stöd till den som behöver. Skolan ska ha de resurser som krävs för att alla barn ska kunna gå ut grundskolan och gymnasiet med behörighet till högre studier. Det ska inte spela någon roll om du bor i ett miljonprogramsområde eller i innerstaden, rätten till likvärdig utbildning är grundläggande.

Under de senaste fyra åren av högerstyre i staden har skolan drabbats hårt av effektiviseringskrav och slimmade budgetar. Den utvecklingen måste vändas. Vi vill satsa både på undervisning och på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd. Barn med särskilda behov ska få rätt stöd och resurser för att klara av hela skolgången. Alltför många barn far illa idag och den psykiska ohälsan bland unga är utbredd, särskilt bland tjejer.

Ojämlikheten i barns uppväxtvillkor kan brytas. Skolsegregationen måste bort. Alla barn ska ha tillgång till en kvalitativ pedagogisk verksamhet i såväl förskola som skola. Alltför ofta har förskolan för stora barngrupper och för lite personal. För att förskolan ska vara en trygg miljö med bra pedagogisk verksamhet krävs att personalen får tid och tillräckliga resurser för sitt uppdrag. Under de senaste fyra åren av högerstyre har många av våra öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar privatiserat eller stängts ner. Det är dags att vända den utvecklingen.

Kopiera länk