• Hem
  • Sociala frågor
sida
Tre kvinnor står i bredd.

Sociala frågor

Vänsterpartiet tycker att socialtjänsten måste få mer resurser så att socialsekreterare får möjlighet att göra professionella bedömningar och följa socialtjänstlagen.

Då kan stödet bli bättre till dem som har de största behoven som barn och familjer som behöver socialt och ekonomiskt stöd, människor som saknar bostad, människor med missbruks- och beroendeproblem, människor med psykisk ohälsa och våldsutsatta kvinnor.

Kvinnor som utsätts för våld i nära relation ska få det stöd de behöver och tjej- och kvinnojourer ska ha ett hållbart och långsiktigt ekonomiskt stöd.

I Stockholms stad har Vänsterpartiet drivit på för fattiga EU-medborgares rättigheter. Vänsterpartiet har varit med och genomfört viktiga förbättringar som att staden har öppnat flera dagverksamheter och härbärgen för EU- medborgare. Det våld och de hot som många fattiga EU-medborgare utsätts för är oacceptabla och måste motarbetas.

Kopiera länk