• Hem
  • Tobias Johansso...
sida

Tobias Johansson

Ålder: 43
Bostadsort: Hammarby sjöstad 

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
Vi lever i ett samhälle där din och dina föräldrars socioekonomiska bakgrund avgör hur du klarar skolan, din hälsa och hur länge du lever. Jag vill inte ha ett sådant samhälle och därför är jag vänsterpartist.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
Att skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som syns mellan både män och kvinnor, och mellan olika socioekonomiska grupper, ska minska.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
Därför att Vänsterpartiet är det enda parti som har en politik för grön omställning och för minskade klass- och hälsoklyftor.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Då ägnar jag mig åt idrott, träning, umgänge med vänner samt kultur och litteratur.

Kopiera länk