• Hem
  • Trygghet och jä...
sida

Trygghet och jämlikhet

Vänsterpartiet arbetar för alla människors frihet. Vi har politiken för trygga jobb, ett robust välfärdssystem och en omfördelning av samhällets resurser. Men frihet handlar också om rätten till fysisk trygghet.

Gängkriminaliteten och skjutningarna utgör en nationell kris som måste mötas med kraftfulla åtgärder på flera nivåer. I grunden behövs en ekonomisk politik för ökad jämlikhet – en politik som leder till upprustning av den gemensamma välfärden och de sociala trygghetssystemen. En politik som bryter skolsegregationen och återupprättar likvärdigheten i skolan och som bygger bort bostadsbrist och trångboddhet.

Men det behövs också åtgärder på kort sikt för att få stopp på skjutningarna och det dödligavåldet. Lagförande av kriminella och åtgärder mot illegala vapen är i grunden ett polisiärt ansvar och främst en fråga för riksdag och regering. Kommunernas viktigaste uppgift i sammanhanget är att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen och stötta personer som vill lämna gängmiljön. Utan att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv i kriminalitet kommer våldsspiralen aldrig att brytas. Därför behöver skola och fritidsverksamheter ges bättre resurser, och förtroendet till socialtjänsten måste öka. Stödet till, och samarbetet med, civilsamhället behöver bli bättre. Alla goda krafter måste arbeta tillsammans.

Mäns våld mot kvinnor

Våldet mot tjejer och kvinnor är en pandemi som kostar liv. Och med samma kraft som samhället ställt om för att möta coronaviruset måste samhället ställa om för att få bort våldet och de sexuella övergreppen. Varje övergrepp som sker är ett övergrepp för mycket. Detta misslyckande måste få ett slut.

 

Kopiera länk