• Hem
  • Välfärd
sida

Välfärd

Vi måste återta kontrollen över välfärden i Stockholm. Välfärden är inte till för att företag ska tjäna stora pengar på våra gemensamma skatter. Trots det har högerstyret i Stockholms stad fortsatt sälja ut våra gemensamma tillgångar. Deras privatiseringar har lett till dyrare bostäder, olika tillgång till skola och omsorg beroende på var du bor, inflation i betygen i skolan och en allt sämre kvalitet på service och välfärd.

Istället för pengar i fickan på de privata skolbolagen vill vi i Vänsterpartiet satsa på att alla barn ska få en bra utbildning. Istället för vinstsyftande bolag som gör stora vinstuttag på bekostnad av kvaliteten i skolor, gruppboenden och äldreboenden krävs lagstiftning som ser till att skattepengarna stannar i välfärden.

Kopiera länk