sida

Arvand Mirsafian

Möt våra politiker i Stockholms stad. 

Nr 13. Arvand Mirsafian  bor i Lappkärrsberget och är uppvuxen i Skärholmen. Han läser Mastersprogrammet i Internationell politisk ekonomi på Stockholms universitet. Arvand sitter i kommunfullmäktige och i miljönämnden. Han är djurgårdare och älskar indierock.

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?

– Jag är engagerad i Vänsterpartiet för att jag vill vara med och verka för ett mer socialt och ekonomisk enat Sverige och Stockholm. Jag tror att Vänsterpartiet är det parti som gör det bäst.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig:

– Bostadsfrågan är den frågan som berör många, framförallt socialt utsatta grupper berörs mycket och det är extra viktig i Stockholm. Vi behöver vara tydliga med att stå upp för allmännyttan och att vi är mot marknadshyror och utförsäljning.

Varför ska väljarna rösta på Vänsterpartiet?

– Man ska rösta på Vänsterpartiet om man vill se ett Stockholm som är jämlikt där alla som vill kan få bo här och där alla får det utrymme de behöver.

Kopiera länk