sida

Clara Lindblom

Möt våra politiker i Stockholms stad. 

Clara Lindblom_Foto Jessica Segerberg
Foto: Jessica Segerberg

Nr 1. Clara Lindblom bor i Farsta och är uppvuxen i Tensta. Hon har varit äldre- och personalborgarråd i Stockholm och har tidigare jobbat som vårdare. Hon gillar att följa Hammarby från läktaren och att umgås med familj och vänner. Från och med hösten 2018 är Clara oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet.

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?

– Det kan låta klyschigt men jag tror att alla som engagerar sig i Vänsterpartiet gör det för att de vill ha ett mer rättvist och jämställt samhälle. Vi drivs inte av pengar eller jakt på prestige. Vi engagerar oss för att vi tror att samhället går att förändra och för att vi anser att det är nödvändigt.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig:

– Bostadsfrågan. Det råder akut bostadskris i Stockholm samtidigt som antal stockholmare ökar varje år. Vi måste bygga fler hyresrätter och vi måste hålla nere hyrorna så att vanligt folk har råd att bo. Vi måste också skydda allmännyttan från ombildningar och marknadshyror, vilket alla borgerliga partier vill.

Varför ska väljarna rösta på Vänsterpartiet?

– Under de senaste åren när vi har fått vara med och sätta agendan för staden har vi fått igenom många bra satsningar som vi är stolta över. Men vi har mycket kvar att göra. Stockholm är fortfarande en segregerad stad och det måste vi bryta. Vi måste se till att alla får en bostad som de har råd med, vi behöver höja kvinnors löner, få bort osäkra anställningar och sänka arbetstiden i välfärdsyrkena. Vi vill ha ett Stockholm för alla.

Kopiera länk