sida

Maria Ljuslin

Möt våra politiker i Stockholms stad. 

Maria Ljuslin, halvkropp i blå klänning mot vit bakgrund. Foto Jessica Segerberg
Foto: Jessica Segerberg

Nr 12. Maria Ljuslin jobbar som verksamhetsutvecklare inom folkbildning. Hon bor i Fruängen med sin man och två barn och är intresserad av musik, teater, barnrättsfrågor och politik. Maria sitter i kommunfullmäktige och i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?

– Vänsterpartiet är det enda partiet som på allvar diskuterar välfärdsfrågorna och strävar efter en rättvis fördelningspolitik. Vi kan inte både rösta på partier som vill sälja ut välfärden och sedan tro att vi ska ha den kvar. I ett demokratiskt samhälle ska inte plånboken styra över vilken vård du får, om du har en skola att gå till du eller vilken möjlighet till en värdig ålderdom du har.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig:

– Skolan! Fokus måste läggas på våra skolbarn och den bildning skolan ska leda till, inte på att säkerställa friskolebolags vinstuttag. Alla elever har rätt till en kompensatorisk och likvärdig skola. Vi måste våga erkänna att friskolereformen har blivit en grogrund för segregation och ojämlikhet.

Varför ska väljarna rösta på Vänsterpartiet?

– En röst på Vänsterpartiet blir en röst på välfärden och ett mer ekonomiskt jämlikt och klimatsmart samhälle för att alla medborgare. Vi vinner alla på en miljömedveten politik som skapar framtidsutsikter för alla barn, oavsett bostadsort med fokus på trygga bostadsområden och trygga skolmiljöer. På valdagen står också valet mellan en rättvis fördelningspolitik eller en orättvis som nu, där sjuka, arbetslösa, lågavlönade och pensionärer betalar mer i skatt än högavlönade.

Kopiera länk