sida

Rose-Marie Rooth

Möt våra politiker i Stockholms stad. 

Rose-Marie Rooth. Foto: Erik Nordblad
Foto: Erik Nordblad

Nr 14. Rose-Marie Rooth bor i Bromma. Rose-Marie  har sedan höst 2019 varit ledamot i Miljö – och hälsoskyddsnämnden samt i Stockholm vatten AB, Avfallsnämnden och Stockholm Vatten, förutom ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?

– Jag kan inte se något annat parti än Vänsterpartiet som står för en utveckling mot ett modernt samhälle som jag vill se för mina barn och barnbarn. Skolan ska vara till för alla. Vi vet inte var den nästa sjuksköterskan eller civilingenjören finns. Det visar sig först när man har fått en trygg och bra skolgång där man känner sig sedd och får ha roligt.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig:

– Klassklyftorna måste minska. Det handlar inte bara om utbildning och bostäder, utan även om det där kittet vi ska ha mellan oss. Att det offentliga ska vara tillgängligt för alla, att det finns ställen för unga att vara på som är drogfria och där man inte måste konsumera, där man kan odla sina intressen utan att det kostar skjortan.

Varför ska väljarna rösta på Vänsterpartiet?

– För att vi har visionen om ett samhälle där alla får plats.

Kopiera länk