• Hem
  • Vård och omsorg...
sida
Personal kramar äldre kvinna inom äldreomsorgen. Foto: Erik Nordblad

Vård och omsorg

Äldreomsorgen ska utgå från de äldres behov och önskemål. Vi är alla olika och det är inte något som upphör med åldern. Äldreomsorgen måste förändras i grunden så att det är de äldre själva som bestämmer över sina dagar. Det ska vara lätt att få plats på ett äldreboende för den som har behov och den som vill bo kvar hemma ska få hjälp och stöd för att göra det.

Personalen inom äldreomsorgen måste få mer tid att göra sitt jobb utan stress. Det sociala mötet mellan den äldre och personalen är viktigt för omsorgen. Sociala mötesplatser och dagverksamheter för äldre behövs för att motverka ensamhet och underlätta för äldre att leva ett socialt liv.

Vänsterpartiet vill att det ska anställas mer personal inom vård och omsorg och att antalet vårdplatser ökar.  Primärvården ska utvecklas genom att det förebyggande arbetet förstärks på vårdcentralerna. Vi vill också göra en satsning på den förebyggande hälsovården i socialt utsatta områden där ohälsan är mycket stor.

Förlossningsvården behöver mer resurser, som ger landstingen möjligheter att anställa fler barnmorskor, ge förutsättningar att jobba heltid, höja lönerna och satsa på en långsiktig kompetensförsörjning och därmed få en patientsäker mödra- och förlossningsvård.

Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och antalet minskar stadigt. För att kunna upprätthålla en god kvalitet i vården har vi föreslagit betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Kopiera länk