artikel

En budget för en jämlik, jämställd och klimatsmart stad

Idag släpper Vänsterpartiet sin oppositionsbudget för 2022. Budgeten innehåller omfattande satsningar på välfärdens verksamheter, bland annat förskolan. Byggandet av hyresrätter är fortsatt prioriterat.

– Vi står för en kraftigt utökad välfärd och vår budget genomsyras av satsningar på bland annat förskolan och äldreomsorgen. Personalen i välfärden har fått gå på knäna under åren av blågrönt styre och inte ens i deras senaste budget satsar de tillräckligt för att kompensera för alla besparingar. För oss är det otänkbart att behandla personalen på det viset och vi står för ett alternativ till nedskärningspolitiken som majoriteten för, säger Torun Boucher , vik. oppositionsborgarråd.

Vänsterpartiet föreslår också en höjning av stadens byggande, från dagens 600 allmännyttiga hyresrätter om året, till 2000.

– Vi vill se en kraftig ökning av byggandet av hyresrätter och det är också en fråga som kommer vara central för oss i nästa års valrörelse. Att det byggs fler hyresrätter med lägre hyror är helt avgörande för stadens utveckling och för att Stockholm inte ska bli ett reservat för rika, säger Torun Boucher.

Några punkter ur Vänsterpartiets budget ”En jämlik, jämställd och klimatsmart stad”:

  • Att staden ska bygga 2000 allmännyttiga hyresrätter om året, vilket är 1400 fler hyresrätter om året än i majoritetens budget där målet är 600.
  • Dubblad satsning på förskolan, ca 165 miljoner kronor mer än majoriteten skjuter till i sin budget.
  • En satsning på äldreomsorgen som innebär ca 164 miljoner kronor mer i tillskott till äldreomsorgen än den styrande majoriteten lägger.
  • Att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2035.
  • 8 miljoner kronor mer till kvinnojourerna än den styrande majoriteten.
  • Återinförd gratis simskola för alla barn.
  • Över 85 miljoner kronor mer till kulturen i Stockholm än majoriteten satsar.

Läs hela budgeten:
En jämlik, jämställd och klimatsmart stad

Kopiera länk