• Hem
  • Motioner inlämn...
sida

Motioner inlämnade under 2018

Motion om anslutning till allmännyttans klimatinitiativ av Clara Lindblom (V), Arvand Mirsafian (V) och Rashid Mohammed (V).

Motion om en handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna av Clara Lindblom (V) och Alexandra Mattsson (V)

Motion om att avveckla Bromma flygplats och inleda en planprocess för en ny hållbar stadsdel, av Rikard Warlenius (V)

Motion om stärkande av stadens arbete mot oseriösa värdar av Clara Lindblom (V)

 

Kopiera länk