• Hem
  • Motioner inlämn...
sida

Motioner inlämnade under 2019

Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion, av Rikard Warlenius (V) och Arvand Mirsafian (V)

Motion om hantering av elsparkcyklar, av Rikard Warlenius (V)

Motion om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från äldres behov, av Clara Lindblom (V), Torun Boucher (V) och Robert Mjörnberg (V)

Motion om stöd till äldre vid flytt, av Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V)

Motion om hedersbelöning inom Daglig verksamhet, av Alexandra Mattsson(V)

Motion om klimatnödläge, av Rikard Warlenius (V)

Motion om behovet av långsiktiga medel för kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet, av Clara Lindblom (V)

Motion om en egen tävlingsklass för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning i stadens kvalitetsutmärkelse, av Clara Lindblom (V) och Alexandra Mattsson(V)

Motion om framtagande av markanvis-ningspolicy för vård- och omsorgsboenden, av Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V)

Motion om minskning av allmän viss-tidsanställning i förskola och skola, av Clara Lindblom (V) och Tina Kratz (V)

Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre av Clara Lindblom (V), Torun Boucher (V), Alexandra Mattsson (V) och Robert Mjörnberg (V)

Motion om påbyggnad och installation av hiss i låghusfastigheter för att öka tillgängligheten i bostadsbeståndet, av Clara Lindblom (V)

Motion om att staden bör anställa en stadsljussdesigner för att främja biologisk mångfald, av Sara Stenudd (V)

Motion om fler markan-visningar till de allmännyttiga bostadsbola-gen för att nå stadens egna bostadsmål, av Clara Lindblom (V)

Motion om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning, av Clara Lindblom (V)

Motion om halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder, av Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V)

Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler, av Clara Lindblom (V) och Rodrigo Arce (V)

Motion om ökat skydd mot våld för personer inom LSS, av Alexandra Mattsson (V)

Motion om öronmärkning av markanvisningar till byggaktörer som bygger bostäder med överkomliga hyror, av Clara Lindblom (V)

Motion om ett samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta Centrum, av Clara Lindblom (V) och Rashid Mohammed (V)

Motion om stjärnmärkt demenskompetens av Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V)

Motion om inrättandet av ett stödcentrum i Stockholms stad, av Alexandra Mattsson (V)

Motion om inrättande av tryggt mottagande inom socialpsykiatrin, av Alexandra Mattsson (V)

Motion om utredning av investering i vindkraftverk av Clara Lindblom (V) och Rikard Warlenius (V)

Motion om ökad tillgänglighet i staden av Alexandra Mattsson (V) och Sara Stenudd (V)

Motion om försök med fri ledsagning av Maria Ljuslin (V) och Alexandra Mattsson (V)

Motion om utsatta EU-medborgares av Clara Lindblom (V), Rikard Warlenius (V), Torun Boucher (V), Alexandra Mattsson (V), Tina Kratz (V), Tobias Johansson (V), Robert Mjörnberg (V), Sara Stenudd (V), Rashid Mohammed (V), Maria Ljuslin (V), Arvand Mirsafian (V), Rose-Marie Rooth (V) och Lars Bäck (V).,

Kopiera länk